อนุทิน 37795 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

วันนี้ตื่นมาแต่เช้า ยังคงมาวางแผนว่าจะทำอย่างไรให้ UsableHome ได้ผล ทุกอย่างไปในทิศทางที่ไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่ทั้งนั้นเลย โลกกำลังเข้าสู่ Great Depression II แน่ๆ แล้ว แถมมีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นพร้อมๆ กันหลายอย่าง

ช่างเป็นเวลา perfect มากในการไม่เหมาะสมในการสร้างหนี้อะไรเช่นนี้ โอ...

เขียน 13 May 2009 @ 07:49 ()


ความเห็น (0)