อนุทิน 37782 - อนงค์ ลิ้มสกุล

วันนี้11-12 พฤษภาคม2552ได้จัดโครงการปรับสภาพก่อนโรงเรียนเปิดจริง มีเด็กอนุบาล 1,2,3 ที่เข้าใหม่มาเข้าโครงการนี้ซึ่งเด็ก ๆ ปฐมวัยทุกคนที่เข้าใหม่มาโรงเรียนก่อนวันเปิดเรียนจริง เด็กบางคนปรับตัวได้บางคนปรับตัวไม่ได้ก็ร้องไห้เสียงดังไปทั้งอาคารแต่ที่ทำแล้วเป็นผลดีกับเด็กมากตรงที่โรงเรียนมีเด็กปฐมวัยทั้งหมด 21 ห้องเรียนเด็กที่เข้าใหม่ก็จะมีครูช่วยเหลือกันเป็นทีมห้องหนึ่งก็มีครูถึง 3 คนช่วยเหลือกันดูแลเด็กทำให้เด็กได้รัีบการดูแลอย่างทั่วถึงมากกว่าเดิมที่มีครูเพียงคนเดียว ลองนำไปใช้ที่โรงเรียนอื่นๆได้

เขียน 12 May 2009 @ 21:43 ()


ความเห็น (0)