อนุทิน 37753 - เตวิชโช

  ติดต่อ

สรุปพระธรรมเทศนา

..ปู่มั่น ภูริทัตโต (ฝ่ายธรรมยุติ)

ปฏิปทา เคร่งครัด ศีลพระวินัยเที่ยงตรง

ธุดงควัตรขัดกิเลส พิเศษด้านทางภาวนา

..ปู่ชา สุภัทโท (ฝ่ายมหานิกาย)

ปฏิปทา เคร่งครัด ศีลพระวินัย ใฝ่ธุดงค์

ขัดเกลากิเลส สอนทั้งเทศและไทย อุปมัยเข้าใจง่าย

..ปู่พุทธทาส อินฺทปัญโญ

เป็นทาสของพระพุทธเจ้า เว้า(พูด)แบบนักปราชญ์

ฉลาดใช้ความเพียร วาจาพาสันโดษ รุ่งโรจน์เรื่องปัญญา..

  เขียน:  

ความเห็น (0)