อนุทิน 37753 - บุณยกร

บุณยกร

สรุปพระธรรมเทศนา

..ปู่มั่น ภูริทัตโต (ฝ่ายธรรมยุติ)

ปฏิปทา เคร่งครัด ศีลพระวินัยเที่ยงตรง

ธุดงควัตรขัดกิเลส พิเศษด้านทางภาวนา

..ปู่ชา สุภัทโท (ฝ่ายมหานิกาย)

ปฏิปทา เคร่งครัด ศีลพระวินัย ใฝ่ธุดงค์

ขัดเกลากิเลส สอนทั้งเทศและไทย อุปมัยเข้าใจง่าย

..ปู่พุทธทาส อินฺทปัญโญ

เป็นทาสของพระพุทธเจ้า เว้า(พูด)แบบนักปราชญ์

ฉลาดใช้ความเพียร วาจาพาสันโดษ รุ่งโรจน์เรื่องปัญญา..

เขียน 12 May 2009 @ 14:08 ()


ความเห็น (0)