อนุทิน #37751

จามรีขนข้อง       หยุดปลด

ชีพบ่รัก รักยศ      ยิ่งไซร์

สัตว์โลกอันสมมต มีชาติ

ดูเยี่ยงสัตว์นั้นได้   ยศซ้องสรรเสริญ

(สมเด็จฯกรมพระยาเดชาดิสร)

เขียน:

ความเห็น (0)