อนุทิน 37751 - ลีลาวดี

  ติดต่อ

จามรีขนข้อง       หยุดปลด

ชีพบ่รัก รักยศ      ยิ่งไซร์

สัตว์โลกอันสมมต มีชาติ

ดูเยี่ยงสัตว์นั้นได้   ยศซ้องสรรเสริญ

(สมเด็จฯกรมพระยาเดชาดิสร)

  เขียน:  

ความเห็น (0)