อนุทิน 37751 - ลีลาวดี

ลีลาวดี

จามรีขนข้อง       หยุดปลด

ชีพบ่รัก รักยศ      ยิ่งไซร์

สัตว์โลกอันสมมต มีชาติ

ดูเยี่ยงสัตว์นั้นได้   ยศซ้องสรรเสริญ

(สมเด็จฯกรมพระยาเดชาดิสร)

เขียน 12 May 2009 @ 14:05 ()


ความเห็น (0)