อนุทิน 37729 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

ส่งงาน

สื่อการสอนอบรมการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

การให้ข้อมูลสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

สมรรถนะและบทบาทของพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

Evidence based in Cancer Patients

การอบรมเริ่มวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2552

เราต้องขอสอนวันที่ 25 พค 2552

ต้องตรวจสอบตารางการอบรมอีกครั้ง

 

เขียน 12 May 2009 @ 05:59 () แก้ไข 12 May 2009 @ 06:05, ()


ความเห็น (0)