อนุทิน 37723 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เดือนหก ชาวบ้านในชนบทมีงานสารพัด

ที่เรียกเพี้ยนว่างานบุญก็มีเช่น "บุญบั้งไฟ"

ความจริงแล้วไม่ใช่บุญ เพราะดูพฤติกรรมแล้ว

ไม่ใช่บุญสักกะหน่อย งานแต่งงาน งานบวชลูก

สิ่งที่ขาดไม่ได้ในชนบทก็คือเหล้าหากขาดไป

คงจะทำให้งานของเขาไม่ลุล่วงสำเร็จไปได้..

"เสีย น้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย" เป็น คำพังเพยของคนไทยสมัยก่อน น่าจะนำมาใช้ได้ดีในยุคนี้ ถ้าคนเราผู้มัวเมาอยู่ในกระแสสุราจะมีเวลาหยุดดื่ม และใช้เวลานั้นนั่งคิด-พิจารณาอย่างแยบคาย แบบมี "โยนิโสมนสิการ" สืบสาวไปถึงสาเหตุแห่งการเกิดทุกข์ในปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของตนและคนใน ครอบครัวอย่างตรงไปตรงมา แล้วจะได้พบว่า "ความยากจน" นั้นเป็นปลายเหตุของปัญหา แต่การไม่รู้จักใช้ความคิดโดยแยบคายในเรื่องการใช้ชีวิตนั้นเล่าที่เป็น สาเหตุของปัญหาอย่างแท้จริง..

 

เขียน 11 May 2009 @ 23:24 ()


ความเห็น (0)