อนุทิน 37710 - บรรจง ผอ.ไอซีที

 • วันหยุด"พืชมงคล" แต่ต้องทำงานเพราะนัดหมายครูประชุมก่อนเปิดเรียน
 • ภาคเช้าประชุม แจ้งภารกิจที่หนักอึ้งต้องทำในปีนี้ คือ
 • โรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลาง 2551
 • การยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพิสูจน์การขอแยกเขตพื้นที่มัธยม

 • โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง และหลักสูตร ICeXCELS ที่ ผอ.เข้าอบรมอยู่ต้องเน้นผู้นำทางวิชาการและหลักสูตร
 • งานอื่น ๆ ที่ต้องทำ เช่น ศูนย์หุ่นยนต์จังหวัด การเตรียมร่วมกิจกรรมของโรงเรียนในฝัน
 • ก่อนพักกลางวันแบ่งกลุ่มครูเป็น 2 กลุ่ม ให้อภิปรายงานตาม assignment ของ module 1

 • บ่ายครูประชุมแจ้งเรื่องงานพิเศษในปีนี้ และเตรียมการประชุมพรุ่งนี้เพื่อจ่ายเงินเรียนฟรี การจ่ายชุดพละ สมุด เครื่องเขียน
 • เซ็นเอกสารถอนเงินเตรียมมาดำเนินการ
 • เย็นเพื่อน แสงจันทร์ ยุทธสิทธิ์ โทรมาชวนเข้าห้อง chat
 • post myforum ที่ติวเตอร์ Mary Yap มอบหมาย
เขียน 11 May 2009 @ 18:58 () แก้ไข 11 May 2009 @ 19:54, ()


ความเห็น (0)