อนุทิน 37694 - Ka-Poom

Ka-Poom

@37693 หากศึกษาลึกลงไปอีก ตั้งแต่ที่พระพุทธองค์ค้นหา...จนบรรลุถึงสัจจะแห่งธรรมนั้น นั่นน่ะเป็นกระบวนการสร้างความรู้ (Knowledge Construction) และที่ท่านพูดถึงนามขันธ์นั้นก็ ฝรั่งก็เอามาพูดต่อเป็น cognitive theory และหลังจากพระพุทธองค์ตรัสรู้เลิศโลกแล้วนั้น กระบวนการจัดการความรู้ก็เริ่มปรากฏขึ้น ...

หากเราจะเรียนรู้เรื่อง Digital Divide แล้ว...ต้องย้อนกลับไปดูวิวัฒนาการมาตั้งแต่พุทธศักราช 0 - 2552 (+ )

เอาน่า...กะปุ๋ม ค่อยๆ เรียนรู้ไป ^__^!!!

เขียน 11 May 2009 @ 17:01 () แก้ไข 11 May 2009 @ 17:17, ()


ความเห็น (0)