อนุทิน 37691 - มะปรางเปรี้ยว

ช่วงเช้า

  • จัดการเรื่องสุดคะนึงที่ค้างไว้เล็กน้อย
  • ตามเรื่องหนังสือ พี่ฟ้าจะส่งปกให้ดูพรุ่งนี้เย็น

ช่วงบ่าย

ทำเนียบผู้เข้าร่วมงาน GotoKnow Forum

  • ติดตามงานจากชิว
  • ช่วยชิวทำทำเนียบในส่วนของวิทยากร ที่ปรึกษาโครงการ ภาคี
  • พี่สี่ช่วยชิวในส่วนของผู้เข้าร่วมงาน
  • ยังจัดการไม่เสร็จ

หนังสือ Blog to Book

  • ใบเสนอราคา
เขียน 11 May 2009 @ 16:23 () แก้ไข 11 May 2009 @ 16:24, ()


ความเห็น (0)