อนุทิน #37649

คนไทยเพียงร้อยละ 20 ที่มีโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

และคุณคือหนึ่งใน 20

ขอโอกาสที่คุณได้รับนี้เป็นสะพานไปสู่คนที่ยังไม่มีโอกาส

เขียน:

ความเห็น (0)