อนุทิน 37649 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

คนไทยเพียงร้อยละ 20 ที่มีโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

และคุณคือหนึ่งใน 20

ขอโอกาสที่คุณได้รับนี้เป็นสะพานไปสู่คนที่ยังไม่มีโอกาส

เขียน 10 May 2009 @ 23:13 ()


ความเห็น (0)