อนุทิน 37641 - Sasinand

Sasinand

นมมีส่วนประกอบสำคัญคือ Calcium  หน้าที่หลักของแคลเซียมในร่างกายคือ เป็นส่วนประกอบของกระดูก ทำให้กระดูกแข็งแรง ไม่หักหรือเปราะง่าย
แต่ กระบวนการเจริญเติบโตของร่างกาย โดยเฉพาะเรื่องความสูง  ถ้าจะมีการขยายขนาดของกระดูกให้ยาวมากขึ้น  ก็จะเกิดขึ้น โดยกระบวนการเจริญเติบโต  ซึ่งจะเกิดได้ก็เมื่อมีฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต (growth hormone) มาคอยควบคุม

สิ่งที่ส่งผลให้ฮอร์โมนนี้มากหรือน้อย ขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น การพักผ่อนที่เพียงพอ การออกกำลังที่เหมาะสม ภาวะโภชนาการ ฯลฯ ที่น่าสนใจคือ ฮอร์โมนนี้จะมีมากหรือน้อย ไม่ได้ขึ้นกับปริมาณแคลเซียมที่ร่างกายมีอยู่เลย

แต่ก็ต้องกินนม คุณหมอเด็ก บอกว่า... calcium เป็นส่วนประกอบสำคัญของกระดูก ดังนั้น หากกระดูกมีการยืดยาว ตามการเจริญเติบโตก็จริงอยู่  แต่ถ้าไม่มี calcium กระดูกที่เกิดขึ้น ก็จะไม่แข็งแรง

เขียน 10 May 2009 @ 22:08 () แก้ไข 09 Jun 2009 @ 20:45, ()


ความเห็น (0)