อนุทิน 37636 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • 9 พ.ค. เข้าโรงเรียน เปิดการประชุมปฏิบัติการลงโปรแกรม IT School ที่จัดซื้อมาเพื่อบันทึกสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทุกฝ่ายในโรงเรียน ครูมาร่วมประชุมตามนัดหมาย มี 2-3 คนที่ติดภารกิจและไปราชการ ครูพิษณุวัชร ครูคอมพิวเตอร์เป็นวิทยากรคนเดียว (กชพร ติดภารกิจ)

  • 10 พ.ค. อยู่บ้านอ่านหนังสือเตรียมchat กับครูชาวมาเลเซีย ในหลักสูตร ICeXCELS ของ SEAMEO INNOTECH
  • พาเตี้ยไปไหว้พระธาตุศรีสองรัก
เขียน 10 May 2009 @ 20:30 ()


ความเห็น (0)