อนุทิน 37600 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ถึงแม้นดวงจิตที่ผูกพันธ์ด้วยจะดีก็ต้องทุกข์ ทุกข์เพราะห่วง ทุกข์เพราะกังวล

และถ้าหากดวงจิตที่เกี่ยวพันธ์ด้วยไม่ดีก็ต้องยิ่งทุกข์ ทุกข์หนักหนา นานับประการ

เขียน 10 May 2009 @ 08:02 ()


ความเห็น (0)