อนุทิน 37600 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

ถึงแม้นดวงจิตที่ผูกพันธ์ด้วยจะดีก็ต้องทุกข์ ทุกข์เพราะห่วง ทุกข์เพราะกังวล

และถ้าหากดวงจิตที่เกี่ยวพันธ์ด้วยไม่ดีก็ต้องยิ่งทุกข์ ทุกข์หนักหนา นานับประการ

  เขียน:  

ความเห็น (0)