อนุทิน 37504 - Ka-Poom

Ka-Poom

"ความอ่อนแอแห่งรากเหง้าของดวงจิต"...

สภาวะแห่งความอ่อนแอดังกล่าว เปรียบแล้วก็เหมือนการไหลไปอย่างไร้ทิศทาง เป็นสภาวะที่มักเกิดขึ้นในผู้คนและผู้คนนั้นมักจะไม่รู้ตัว จะเคลิ้มและหลงไป ... "สติ"...จึงเป็นตัวกำกับให้กระแสและสภาวะดังกล่าว พอเป็นพอไปได้...

ภายใต้...การบริโภคของชีวิตที่เกินจำเป็นทำให้ผู้คน...ห่างไกลรากเหง้าและรู้ไม่เท่า...การไหลไปนั้น

ความอ่อนแอดังกล่าว ... ทำให้เกิดสภาวะการตกหลุมลงไป และมองเห็นเฉพาะในที่แคบๆ ภายในหลุมนั้น และไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไร ถึงจะทราบว่าตนเองนั้นอยู่ในหลุมดังกล่าว ... แต่ถ้ารู้ว่าอยู่ในหลุมถึงแม้จะหาทางออกจากหลุมไม่ได้ ก็ยังถือว่ามีความโชคดีที่รู้ตัวว่าอยู่ในหลุม ทำให้พอรอดพ้นได้บ้าง...จากสภาวะการไหลอันเนื่องมาจาก ความอ่อนแอของ"ดวงจิต"

เขียน 08 May 2009 @ 23:16 () แก้ไข 08 May 2009 @ 23:18, ()


ความเห็น (0)