อนุทิน #37495

  ติดต่อ

Engaged Buddhism l คำสอน "การฟัง"และสุนทรียสนทนา

การฟังอย่างลึกซึ้งก็คือ
การฟังเพื่อตระหนักรู้ถึง
ความทุกข์ของอีกฝ่ายหนึ่ง
...
เราจะฟังเพื่อตระหนักรู้ถึง
ความทุกข์เหล่านั้น
ที่เขาไม่สามารถพูดออกมาได้
มันจะช่วยให้อีกฝ่ายหนึ่ง
ประสบความสำเร็จ
ในการแสดงออก
และทำให้ทุกข์ของเขาน้อยลง
เพียงแค่ฟังอย่างเดียว
นั่นคือการฝึกความกรุณา
ที่จะฟังอย่างลึกซึ้ง
  เขียน:  

ความเห็น (0)