ติดต่อ

อนุทิน #37494

ขอเชิญทอดทัศนาและขอรับหนังสือ ก่อนวันผลัดใบ แบบไม่เสียสตังค์ได้ที่

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  (สช.)  อาคารทิศเหนือสวนสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  ถ.ติวานนท์  อ.เมือง  จ. นนทบุรี  11000  โทรสาร.  0-2590-2311 

หรือ  ติดต่อ  ThaiLivingWill@gmail.com 

หรือ  เยี่ยมชมเว็บไซต์  www.ThaiLivingWill.in.th

 

 

ก่อนวันผลัดใบ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)