อนุทิน 37488 - มะปรางเปรี้ยว

Note -> KV Requirement

  • ถ้าจะให้อนุทินช่วยตอบโจทย์และมีบทบาทในการเป็นเครื่องมือสำหรับ AAR ได้ดียิ่งขึ้น
  • ควรจะมีการให้จัดประเภทของอนุทิน (เจ้าของกำหนดประเภทเอง เพื่อจัดหมวดหมู่ของอนุทิน) เพราะเวลากลับมาอ่านทบทวนจะได้เลือกอ่านตามประเภทที่จัดไว้ได้ง่าย

ปล. ทีมโปรแกรมเมอร์ งานเข้า

เขียน 08 May 2009 @ 18:08 () แก้ไข 08 May 2009 @ 18:24, ()


ความเห็น (0)