อนุทิน 37481 - มะปรางเปรี้ยว

งาน Mailing list เฉพาะกิจ GotoKnow Forum

  • ให้ข้อมูลและสอบถามเรื่องอาหารเจ
  • แจ้งขอความร่วมมือจากผู้ร่วมงานเพื่อเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำทางความรู้สำหรับการแลกเปลี่ยนในงาน และเขียนบันทึกบอกเล่าประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

@37477 งาน Online Community เกี่ยวกับรายละเอียดบันทึก

  • ตกลงขึ้นหน้าพิเศษใหม่ต่อเป็นหน้า 2
เขียน 08 May 2009 @ 15:55 ()


ความเห็น (0)