อนุทิน 37473 - มะปรางเปรี้ยว

งาน PSU Web

  • แก้ไขให้เป็น URL: http://www.psu.ac.th/management
  • แก่ไข url ในหน้าวิทยาเขตหาดใหญ่
  • เมื่อวานจัดการประสานงานติดต่อเรื่อง Feature Story ให้เกต ได้เรื่องกลับมาเขียน 2 สัปดาห์หน้า
เขียน 08 May 2009 @ 14:58 ()


ความเห็น (0)