อนุทิน 37459 - พรศักดิ์ นิ้มวัฒนากุล

โอกาสที่คนไทยจะสมานฉันท์ :- วันนี้ได้อ่านบทความที่นำเอารัฐธรรมนูญมาตรา237มาเทียบเคียงกับกฎหมายอื่นๆในเรื่องความรับผิดของกรรมการบริษัทต่อการกระทำของลูกจ้าง จึงเกิดปิ๊งไอเดีย เป็นข้อเสนอเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถพบกันครึ่งทางได้ โดยให้กำหนดบทลงโทษเป็น3ประการคือ 1.ตัดเงินสนับสนุนพรรคบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นเวลา1-5ปี พร้อมทั้ง 2.ให้กรรมการบริหารพรรคทุกคนพ้นจากตำแหน่งและห้ามดำรงตำแหน่งใดๆในพรรคจนกว่าจะผ่านพ้นการเลือกตั้งทั่งไปครั้งถัดไป และ 3.บุคคลที่กระทำผิดและที่มีส่วนร่วมกระทำให้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา5-10ปี

เขียน 08 May 2009 @ 11:52 ()


ความเห็น (0)