อนุทิน 37456 - Ka-Poom

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Engaged Buddhism l การถูกมองและการอธิบาย

ณ วันนี้เรารู้เป้าหมายใน "ชีวิต" เราได้อย่างชัดเจน ว่าเรากำลังคิดอะไร ทำอะไร และพูดอะไร... สิ่งที่เราทำและดำเนินไปของชีวิตทำไปเพื่ออะไร ไม่ได้กังวลใจว่า "บุคคลอื่น" จะมองเรา เข้าใจเรา และมีความคิดอย่างไรต่อเรา ... เมื่อก่อนจะอธิบาย แต่ ณ วันนี้การที่เราต้องใช้เวลาในการอธิบายให้คนๆ หนึ่ง หรือคนอีกหลายๆ คนฟังนั้น มันทำให้เราสูญเสียเวลาในการลงมือกระทำหรือปฏิบัติไปสู่เป้าหมายนั้น ... เพราะคนหรือกลุ่มคนที่เราพยายามอธิบายนั้น หากว่า เขาได้ "เปิดประตูใจ" พร้อมเรียนรู้ร่วมกันในสิ่งที่เราคิด พูด และกระทำแล้ว... ก็คงไม่ต้องมาใช้เวลาในการอธิบายใดใด เพราะหากเขาสงสัยเขาก็จะถามเราเอง ไม่ใช่ตีความไปตามความนึกคิดของตนเอง เพื่อที่จะต้องให้มีการอธิบายเกิดขึ้น

การทำความเข้าใจในบุคคลที่มอง และตีความต่อเรา ...ตามความเป็นจริงจะทำให้เราน้อมรับในความเป็นบุคคลนั้นมากขึ้น เข้าใจเขาว่าเพราะอะไรเขาถึงคิดหรือมอง หรือตีความต่อเราเช่นนี้... เท่านั้นเอง การได้เรียนมาทางด้านจิตวิทยาให้คำปรึกษา (Psychology of counseling) เป็นศาสตร์ที่สอนให้เข้าใจในคนและดำรงชีวิตอย่างมีทั้งศาสตร์และศิลป์

เขียน 08 May 2009 @ 11:03 () แก้ไข 08 May 2009 @ 11:06, ()


ความเห็น (0)