อนุทิน 37449 - Ka-Poom

Ka-Poom

ถึงงานจะยุ่งและมากแค่ไหน สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยขาด คือ การดูแลสุขภาพเพราะหากสุขภาพไม่ดี ก็ยากที่จะได้ทำการงานอย่างอุดมได้... สองวันนี้จ่อจมจ่อกับ Instructional Design ... เร่งมาก และออกแบบสองโมเดลสองเรื่อง ... มันสำคัญตรงที่ว่า Model เราต้องการให้เกิดอะไรขึ้นในคน... จึงต้อง Review อย่างมาก เพื่อนำ Thoery to Practice... หากไม่เรียนรู้กระบวนการทางปัญญา (Cognitive) + Mind ก็ไม่แน่ใจว่าทีเราออกแบบนั้นจะสามารถตอบสนองการเรียนรู้ของมนุษย์ได้มากน้อยเพียงใด...

ตัวที่เราจะนำมา สกัด (Capture) นี่แหละจะเป็นสิ่งสะท้อนที่เราออกแบบ...

จิตดี + กายดี ==> ได้ทำการงานอันอุดม เท่าที่ศักยภาพเราพึงมี

เขียน 08 May 2009 @ 09:23 () แก้ไข 08 May 2009 @ 10:51, ()


ความเห็น (0)