อนุทิน 37427 - มะปรางเปรี้ยว

งาน GotoKnow Forum

  • สรุปห้วข้อสำหรับส่ง maling list ให้ อ.จันแล้ว
  • ปรับเปลี่ยนข้อความที่จะทำ X-Banner ของ GotoKnow.org
  • รับเรื่อง blog to book จาก อ.จัน เพื่อคุยกับสำนักพิมพ์
เขียน 07 May 2009 @ 16:34 () แก้ไข 07 May 2009 @ 16:34, ()


ความเห็น (0)