อนุทิน #37397

  ติดต่อ

วันนี้ไปเจอความหมายของคำว่า บัณฑิต
ที่นิยามโดย หลักสูตร จิตปัญญาเวชศึกษา ได้อย่างซึ้งใจว่าบัณฑิต คือ


 ๑ ผู้ถึงพร้อมซึ่งความรู้ ความสามารถ

    ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพสาขานั้นๆ

 ๑ ผู้ถึงพร้อมซึ่งความงาม

    ทั้งกาย วาจา ใจ

 ๑ ผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง

    ครอบครัว และสังคม

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)