อนุทิน 37363 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

วันนี้ตกเย็นได้มีเวลาขุด Zebra กับ Koha เพิ่ม ที่จริงแล้วจะทำให้ Koha ใช้ภาษาไทยได้ด้วยดีนั้นไม่มีอะไรมากนัก อ่านคู่มือของ Zebra ดีๆ ก็จะเห็นวิธีการทั้งหมด

ปัญหาหลายๆ อย่างแก้ไขได้ด้วยการใช้เวลาพิจารณารากเง้าของปัญหาอย่างสงบ ทางที่ยุ่งเหยิงไม่เห็นทางออกแท้จริงแล้วถ้ามองด้วยใจที่นิ่งจะเห็นทางแก้ชัดเจนอยู่ตรงหน้านั่นเอง

การเขียนโปรแกรมเป็นการฝึก wisdom ของตนเองแบบหนึ่งเชียว

เขียน 06 May 2009 @ 20:40 ()


ความเห็น (0)