อนุทิน 37308 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

เริ่มสนใจภาษา Erlang จะเอามาใช้งานเขียน intermediate server กำลังตัดสินใจระหว่าง Twisted Python กับ Erlang จะใช้อะไรดี

เขียน 05 May 2009 @ 21:44 ()


ความเห็น (0)