อนุทิน 37297 - มะปรางเปรี้ยว

จัดการสรุปรายละเอียดที่กุ้งต้องการนำไปเป็นข้อมูลในการทำ VDO GotoKnow.org เสร็จแล้ว

กำลังจัดการเขียนบันทึกเขียนและขุด บันทึกเกี่ยวกับ Digital Divide ต่อจากที่เกตวางโครงมาให้

เขียน 05 May 2009 @ 16:15 ()


ความเห็น (0)