อนุทิน 37271 - Sasinand

Sasinand

ต่อไปนี้ ในชีวิต จะมีความสนใจและใกล้ชิดครูมากเป็นพิเศษ เหมือนๆ  ช่วงที่ลูกยังเล็ก ต่อให้ผู้ปกครองจะดูแลเอาใจใส่ การสั่งสอนอบรมเด็กๆเท่าไร 
ครูก็ยังเป็นหัวใจของการพัฒนาการศึกษา  ปัจจุบัน  มีคอมพิวเตอร์  อินเทอร์เน็ต และสื่อการสอนใหม่มากมายที่ช่วยครูทำงานได้ดีกว่าเดิมมาก  เด็กและเยาวชนก็มีช่องทางการเรียนรู้ที่กว้างขวางและเรียนรู้ด้วยตนเองได้มากขึ้น   แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า สื่อจะมาทดแทนครูได้
ครูยุคใหม่นอกจากต้องมีความรู้ในเนื้อหาเป็นอย่างดี  ต้องมีความสามารถในการใช้สื่อการสอนแบบใหม่ได้เกิดประสิทธิภาพ  ครูต้องมีวิธีการสอนที่เปลี่ยนไป กลายเป็นผู้ชี้แนะการเรียน  มากกว่าไปยืนหน้าชั้นแล้วสอนๆอย่างที่ผ่านมา
แต่ ณ ปัจจุบัน   เท่าที่ได้สัมผัส   โรงเรียน การเตรียมพร้อม สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน มาตรฐานดีขึ้น  มีสื่อและวิธีการสอนใหม่ๆ  ที่แต่ก่อน ไม่เคยเห็น  เด็กๆ  รู้สึกสนุกในการไปโรงเรียน และมาตรการ การรักษาความปลอดภัย ให้เด็กก็ดีขึ้นด้วย

เขียน 05 May 2009 @ 07:58 ()


ความเห็น (0)