อนุทิน 37176 - Ka-Poom

Ka-Poom

@37153 การน้อมมองเข้าไปภายในตนเองนั่นหมายถึง...รากเหง้าแห่งจิตวิญญาณ ==> อันเป็นตัวผลักให้คนหนึ่งคนคิด พูด และกระทำ...

คือการสะท้อน...พื้นฐานทางจิตใจของบุคคลนั้นๆ ว่ามีรากเหง้าแห่งจิตใจเช่นไร...

เขียน 03 May 2009 @ 20:06 ()


ความเห็น (0)