อนุทิน 37175 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

 

จากที่เคยคุนคว้าหาข้อมูลในอินเทอร์เนทแล้วพบว่า ในอินเทอร์เนทนั้นมีความรู้อย่างมากมาย แต่ต้องแยกประเด็นว่า ความรู้นั้นอยู่ในรูปแบบไฟล์และเอกสารภาษาอังกฤษ คนไทยเลยเข้าไปได้ไม่ถึง คนเข้าถึงจึงมีน้อย

ถ้าเราลองค้นหาข้อมูลต่างๆ  เปรียบเทียบกันระหว่างไทยและอังกฤษ จะเห็นได้อย่างชัดเจน

ประเด็นนี้มีวิธีการแก้หลัก ๆ สองทาง คือ
หนึ่ง อย่างเช่นที่ G2K ทำอยู่ก็คือ พัฒนา ค้นหา จูงใจ ผู้รู้ ปราชญ์ต่าง ๆ เข้ามาคิด เข้ามาเขียนงานเป็นภาษาไทย นี้อย่างหนึ่ง

สอง คนแต่ละคนจะต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เข้าถึงแหล่งความรู้ที่มีอยู่อย่างมากมายซึ่งอยู่ในรูปแบบอักษร "ภาษาอังกฤษ"

หรือใครจะกล้าลงทุน แปลเอกสารภาษาอังกฤษทั้งหมดที่อยู่ในอินเทอร์เนทออกมาเป็นภาษาไทยให้คนไทยได้อ่าน

แต่ถ้ามีผู้กล้าลงทุน เจ้าของเขาก็ไม่ให้ เพราะคนโดยทั่วไป "ขี้หวง" หวงในเรื่องที่ตอนตายก็เอาไปไม่ได้

อาทิเช่น เราจะหาเอกสารตำราเรื่องต้นไม้ ใบหญ้าสักอย่างหนึ่ง
ของฟรีก็มี แต่ไม่ลึก ถ้าอยากจะได้ลึก ๆ ต้องเสียเงินไปซื้อ

หนังสือเอย นิตยสารเอย ที่ผู้เขียน บางครั้งก้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเขียนขาย แต่คนที่ทำหนังสือขายก็ไปติดต่อ เพราะเห็นช่องทางของรายได้

คนเขียนดี ๆ ก็เลยถูกค่ายหนังสือเซ็นสัญญาซื้อตัวไปหมด
คนที่เริ่มจะเขียนดี ก็เริ่มมองเห็นช่องทางในการทำรายได้
ดังนั้นเราควรจะพัฒนาคนเขียนดี ๆ ให้เขียนฟรี อย่างที่ G2K ได้ทำแล้วให้มีมากขึ้น และมากขึ้น

ในประเด็นแรกขอเพิ่มเติมแค่นี้ก่อน ถ้าหากใครมีใจอาวรณ์ในประเด็นใด ก็เสนอเพิ่มเติมเข้ามาได้ จักดีจริง...

เขียน 03 May 2009 @ 19:46 ()


ความเห็น (0)