อนุทิน 3717 - ทองหยอด

  ติดต่อ

ความรับผิดชอบ

หากเราได้รับมอบหมายงานแล้ว เราควรปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายนั้นให้สำเร็จ เต็มความสามารถ ไม่เป็นภาระแก่เพื่อนร่วมงาน

หากว่าเราทำงานนั้นแล้วเสร็จ เราก็มีใจที่จะช่วยเหลือเพื่อร่วมงาน

  เขียน:  

ความเห็น (0)