อนุทิน 3717 - ทองหยอด

ความรับผิดชอบ

หากเราได้รับมอบหมายงานแล้ว เราควรปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายนั้นให้สำเร็จ เต็มความสามารถ ไม่เป็นภาระแก่เพื่อนร่วมงาน

หากว่าเราทำงานนั้นแล้วเสร็จ เราก็มีใจที่จะช่วยเหลือเพื่อร่วมงาน

เขียน 06 May 2008 @ 19:27 ()


ความเห็น (0)