อนุทิน 37158 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

ลองทำ brain dump ตามคำแนะนำของ อ.ที่ปรึกษา สำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ มีทั้งหมด 6 บทด้วยกัน แต่ยังไม่สรุปตอนนี้ ขอไปดูงานเขียนของท่านอื่นๆประกอบการเขียนอีกที 

chapter ที่อยากจะเริ่มเขียนก่อนคือ chapter data analysis เพราะยังไม่เคยเขียนมาก่อน คุยกับ อ.ที่ปรึกษา แล้ว เห็นด้วยอย่างมาก อาจจะได้เห็นอะไรดีๆขึ้นมาอีกก็ได้

เขียน 03 May 2009 @ 11:15 () แก้ไข 03 May 2009 @ 11:57, ()


ความเห็น (0)