อนุทิน 37147 - ปภังกร Happinesss

หากเราทุกข์แล้วยังปฏิเสธว่าไม่ทุกข์ ทุกข์นั้นก็ยังเกาะเกี่ยว ผูกพันธุ์กับจิตใจเราไปนานเท่าใด
ตราบใดที่ใจเรายอมรับว่า “เราทุกข์” ตราบนั้นจุดเริ่มต้นที่จักคลายทุกข์ก็จักเริ่มขึ้น

เขียน 03 May 2009 @ 09:33 ()


ความเห็น (0)