อนุทิน 37115 - กวิน (User2)

การแก้ไขปัญหาเรื่อง ความเหลื่อมล้ำทางความรู้ ด้วยมรรควิธีต่างๆ นั้น ได้สร้างปัญหาใหม่ เรื่อง การปิดทองหน้าพระ (ทำดี เพื่ออวดดี) ขึ้นมาด้วย » ความเหลื่อมล้ำทางความรู้(สึก) เรื่องการปิดทอง??

เขียน 02 May 2009 @ 13:15 () แก้ไข 02 May 2009 @ 13:47, ()


ความเห็น (0)