อนุทิน 37100 - ภูสุภา

  ติดต่อ

"การแบ่งแยกเกี่ยวกับระบบตัวเลขพื้นฐาน สิ่งที่สร้างขึ้นมาด้วยคอมพิวเตอร์ หรือ? แม่”

เขียนถ่ายทอดความคิดเห็นส่วนหนึ่งของลูก..วัยใกล้ทีนเอจ ต่อคำว่า Digital divide ค่ะ

ที่นี่

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)