อนุทิน 37100 - ภูสุภา

"การแบ่งแยกเกี่ยวกับระบบตัวเลขพื้นฐาน สิ่งที่สร้างขึ้นมาด้วยคอมพิวเตอร์ หรือ? แม่”

เขียนถ่ายทอดความคิดเห็นส่วนหนึ่งของลูก..วัยใกล้ทีนเอจ ต่อคำว่า Digital divide ค่ะ

ที่นี่

เขียน 01 May 2009 @ 23:23 () แก้ไข 02 May 2009 @ 07:54, ()


ความเห็น (0)