อนุทิน 37086 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

หลังจากจัดการเรื่องเขียนบันทึกปิดรับสมัครลงทะเบียนและเปลี่ยน banner ในหน้าแรกแล้ว

ช่วงบ่ายกลับมาจัดการเรื่องตรวจสอบการลงทะเบียนทางอีเมล์ และจัดการประสานงานต่อให้แนท

และเพิ่ม banner โหวตรางวัลสุดคะนึงในหน้าแรก

  เขียน:  

ความเห็น (0)