อนุทิน #37056

Engaged Buddhism : รอยยิ้มแห่งความทุกข์ที่อยู่ร่วมกัน

Zen_pics_007

ภาพนี้ข้าพเจ้าได้มาจาก web ของหมู่บ้านพลัมชอบ...ทำให้ข้าพเจ้านึกถึงรอยยิ้มแห่งความทุกข์ที่อยู่ร่วมกัน ==> หมายถึงอะไรเหรอ ก็หมายความว่า ในสภาวะที่เราดำรงอยู่และยังมีทุกข์อยู่ แต่เราสามารถเผชิญหน้าและอยู่ร่วมกับความทุกข์นั้นได้อย่างศานติ

ทุกข์อย่างไม่เป็นทุกข์ นั่นคือ ไม่ยึดอยู่ในทุกข์ที่ปรากฏนั้นอยู่ ...

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)