อนุทิน 37025 - พิกุล

พิกุล
  • วันนี้คณะกรรมการมาประเมินกิจกรรมเยาวชนสร้างสรรค์โรงเรีนเชียงกลมวิทยา นำโดยท่านยืนยง ปาลี อ.ทัชชัย อ.สุชาดา และท่าน ศน.อีก 1 ท่าน
  • รองสุนทรทำหน้าที่รับรองแขกแทนท่าน ผอ.
  • นักเรียนมานำเสนองาน แต่ก็ติดขัดนิดหนึ่ง..เพราะตัวหลักๆติดภาระกันแต่ก็ผ่านด้วยดี
  • เป็น1 ใน3โรงเรียนที่ประเมิน ..แข่งกับชุมชนนาบอกนและบ้านปากห้วย...
  • เพื่อพ้องน้องพี่มาช่วยกันจัดเตรียมอาหารต้อนรับ...ขอบคุณจริงๆ
เขียน 30 Apr 2009 @ 13:01 ()


ความเห็น (0)