อนุทิน 37024 - อนุชิต

บุคคลทำความดีน่าชื่นชม ขอแสดงความยินดีกับแพทย์หญิง รพ.ยุพราช จ. ปัตตานี ที่ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นแพทย์ดีเด่น จากการโหวดมากที่สุดทั่วประเทศ ทุกทีเป็นแพทย์ชายที่ได้รับรางวัลเป็นส่วนใหญ่ แต่ปีนี้เป็นแพทย์หญิงที่ได้รับรางวัลนี้ไป ท่านนี้เป็นผู้เสียสละ และทำประโยชน์ต่อส่วนรวม น่ายกย่องและน่าชื่นชม ขอแสดงความยินดีด้วยคนครับ.......

เขียน 30 Apr 2009 @ 12:56 ()


ความเห็น (0)