อนุทิน 37015 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

  ติดต่อ

Knowledge Divide เป็นร่มใหญ่ของ Digital Divide

Knowledge Divide เป็นสาเหตุมาจากการขาดการเข้าถึง IT และแหล่งความรู้อื่นที่ไม่ใช่ IT ด้วย

และแม้เข้าถึงแหล่งความรู้ได้แต่ก็อาจจะขาดความสนใจหรือใช้แหล่งความรู้อย่างไม่ถูกต้อง

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)