อนุทิน 36998 - Ka-Poom

Ka-Poom

Engaged Buddhism l คำสอน

 

       ท่านติช นัท ฮันห์

 

เธอสามารถตั้งมั่นจิต
อยู่ในปัจจุบัน
และนำโครงการนั้น
มาคิดค้นในปัจจุบัน
โดยไม่จำเป็นต้องมีความกลัว
หรือกังวลต่ออนาคต
ไม่จำเป็นต้อง
สูญเสียตัวเองไปกับอนาคต
หรือเสียใจในอดีต

 

        บางครั้งเรามีจิตที่อยากจะบรรลุโครงการของเรา ทำโครงการของเรา จิตที่คิดถึงอนาคต การทำโครงการนั้นอาจทำให้เราเบิกบานมากมาย ในการฝึกปฏิบัติ เราไม่ได้ห้ามไม่ให้ทำ โครงการ เราแนะนำให้ตั้งมั่นกับตัวเองอยู่ในปัจจุบันขณะอย่างเต็มร้อย และนำโครงการใน อนาคตมาอยู่ในปัจจุบันขณะ เรียนรู้และศึกษาโครงการนั้นในปัจจุบันขณะอย่างเต็มร้อย ถ้า เธอมีความกลัวอยู่ในปัจจุบันขณะ ฉันแนะนำให้เธอหยุดการสืบสานความกลัว ความกังวลใจ ความไม่แน่ใจในโครงการนั้น มันไม่มีประโยชน์ที่จะประนีประนอมระหว่างโครงการของเธอ ซึ่งอยู่ในอนาคต กับการตั้งจิตอยู่ในปัจจุบันขณะ

        ความจริงแล้วก็คือ เธอสามารถตั้งมั่นจิตอยู่ในปัจจุบัน และนำโครงการนั้นมาคิดค้น ในปัจจุบัน โดยไม่จำเป็นต้องมีความกลัวหรือกังวลต่ออนาคต ไม่จำเป็นต้องสูญเสียตัวเอง ไปกับอนาคตหรือเสียใจในอดีต เมื่อเธอตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบัน เธอจะสามารถนำเอาอดีตมาอยู่ ในปัจจุบันเพื่อมองอย่างลึกซึ้งให้เข้าใจ เพราะฉะนั้นปัจจุบันมีความยิ่งใหญ่ที่จะบรรจุได้ทั้ง

อนาคตและอดีต เธอสามารถเรียนรู้จากอดีตที่ผ่านมาและวางแผนการณ์ในอนาคตในปัจจุบันขณะเท่านั้น พระพุทธเจ้าทรงแนะนำ ให้เราไม่ถูกดึงไปกับความเสียใจ ความเป็นปมด้อยในอดีต หรือสูญเสียตนเองไปกับความกังวล ความกลัว ความไม่แน่ใจซึ่งอยู่ใน อนาคต และเราสามารถจะทำอย่างนั้นได้ เมื่อเราตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันขณะอย่างเต็มเปี่ยม ...

ที่มา; http://www.thaiplumvillage.org/here4u_001_006.html

เขียน 29 Apr 2009 @ 22:47 () แก้ไข 29 Apr 2009 @ 23:37, ()


ความเห็น (0)