อนุทิน 36985 - ต้นกล้า

ระบบ SCIMS เกือบเสร็จแล้วครับ ยังติด requirement เกี่ยวกับการทำ revision ที่ว่า "การแก้ไขใหญ่ (major update) จะมีความสำคัญเทียบเท่ากับการสร้างเนื้อหาใหม่" ที่ออกแบบไว้ยังมีปัญหาอยู่ คิดว่าเป็นเพราะมุมมองต่อปัญหายังไม่ดีพอ ควรต้องมองปัญหาและหาแนวทางแก้แบบใหม่

เขียน 29 Apr 2009 @ 20:34 ()


ความเห็น (0)