อนุทิน 36983 - ชนิศา

  ติดต่อ

1.โครงสร้างของเซลล์  นักเรียนโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์

http://www.banbung.ac.th/10/stdjob/sci01/OO/O3.html

2.ภาพ และคำอธิบาย เยื่อห้มเซลล์

http://www.banbung.ac.th/10/stdjob/sci01/OO/O2.html

3. ภาพและคำอธิบาย  นิวเคลียส

http://www.banbung.ac.th/10/stdjob/sci01/OO/O1.html

4. เซลล์พืชและเซลล์สัตว์

http://www.thaiblogonline.com/student.blog?PostID=3218

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)