อนุทิน 36983 - ชนิศา

ชนิศา

1.โครงสร้างของเซลล์  นักเรียนโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์

http://www.banbung.ac.th/10/stdjob/sci01/OO/O3.html

2.ภาพ และคำอธิบาย เยื่อห้มเซลล์

http://www.banbung.ac.th/10/stdjob/sci01/OO/O2.html

3. ภาพและคำอธิบาย  นิวเคลียส

http://www.banbung.ac.th/10/stdjob/sci01/OO/O1.html

4. เซลล์พืชและเซลล์สัตว์

http://www.thaiblogonline.com/student.blog?PostID=3218

เขียน 29 Apr 2009 @ 19:47 () แก้ไข 30 Apr 2009 @ 22:03, ()


ความเห็น (0)