อนุทิน 36947 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

ช่วงบ่าย ประชุม KM เราเตรียมงาน KM Show&Share และลงชื่อในฐานะกรรมการ เพื่อไปเยี่ยม CoP ต่างๆ

เขียน 29 Apr 2009 @ 06:49 () แก้ไข 30 Apr 2009 @ 20:36, ()


ความเห็น (0)