อนุทิน 36933 - หมอน้อย

หมอน้อย

       วันสุดท้ายสำหรับการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะมนุษย์ศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเปิดใจเข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี สิ่งที่อาจารย์เสือ และคณะให้การอบรมปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม แก่นักศึกษาใหม่ใน 2 รุ่นนี้ น่าจะช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษาที่ไม่มีและพร้อมที่จะรับสิ่งดีๆเข้าไปไม่มากก็น้อย วันนี้นักศึกษาเป็นลม 2 คน ชายคน หญิงคน เป็นโรคประจำตัว 1  และคิดถึงแม่ที่เสียไป 1

เขียน 28 Apr 2009 @ 21:44 ()


ความเห็น (0)