อนุทิน 36929 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

คืนนี้ตั้งใจจัดการระบบเมลของเครื่องแม่ข่ายให้จัดการระบบ spams ได้ดีขึ้น คิดแล้วน่าหนักใจจริงๆ ถึงกำลังภายในที่ต้องใช้ต่อสู้กับ spams ในแต่ละวัน

เขียน 28 Apr 2009 @ 20:49 ()


ความเห็น (0)