อนุทิน 36908 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

@36900   น้องซูซาน อ่านวิเคราะห์ เรื่อง climate change แล้วจะหนาว...@36894
ภายในปี 2643 อุณหภูมิของประเทศ ดังกล่าว อาจสูงขึ้นถึง 4.8 องศา เมื่อเทียบกับปี 2533
หาก ยังมีการปล่อยแกสเรือนกระจกเพิ่มขึ้น  และไม่มีแผนป้องกันเนิ่นๆ ประเทศ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จะมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ลดลงถึง 6.7 % ในปี พ.ศ. 2643
สิ่งที่พอจะแก้ไขได้คือ    การปลูกป่า ให้มากขึ้นมากๆ ซึ่งต้องมีเทคโนโลยีใหม่ๆ และการจัดการที่ดี เข้ามาช่วย  การหาพลังงานทดแทน ไม่ว่าจะเป็น ลม แสงอาทิตย์ ชีวภาพ และพลังงานใต้พื้นพิภพ  เพื่อลดการปล่อยแกสคาร์บอน

เขียน 28 Apr 2009 @ 08:38 () แก้ไข 28 Apr 2009 @ 08:41, ()


ความเห็น (0)