อนุทิน 36904 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คนใดมักเชื่อตามเสียงเล่าลือของคนอื่น

ยังไม่ทันรู้เรื่องแจ่มแจ้งเลย..คนนั้นนับว่า

เป็นพาล (คนโง่เขลาในธรรม) มีความประมาทอย่างยิ่ง

ดีแต่เชื่อคนอื่นง่า..ส่วนผู้ใดสมบูรณ์ด้วยศีล ด้วยปัญญา

ยินดีในความสงบ(จากกิเลส) ผู้นั้นนับว่า เป็นบัณฑิต

(คนฉลาดในธรรม) ห่างไกลการทำชั่ว ไม่เชื่อคนอื่นง่าย

(พระไตรปิฎกเล่ม ๒๗ "ทุททุภายชาดก"ข้อ ๕๘๘)

เขียน 28 Apr 2009 @ 05:08 ()


ความเห็น (0)