อนุทิน 36899 - มะปรางเปรี้ยว

เพิ่งคุยกับอ.ธวัชชัยและอ.จันเสร็จ เรื่องงานอบรมพรุ่งนี้ ใช้เวลาไปชั่วโมงกว่าๆ ได้ข้อสรุป แล้วต้องมาปรับปรุงสไลน์ใหม่

ปรากฏว่าลืมที่ชาร์ตไว้ที่ Lab เลยต้องใช้เครื่องตัวเองแต่ไม่มีโปรแกรมทำสไลน์ ร่างแบบไว้ก่อน พรุ่งนี้ค่อยปั่นแก้ไขตอนเช้า

เขียน 27 Apr 2009 @ 23:58 ()


ความเห็น (0)