อนุทิน 36898 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ทุกอย่างก้าวคือการภาวนา...
ถ้าหายใจได้ ก็ต้องภาวนาได้...
คนเรามักลดค่าของตนเองให้ไปเป็นดั่งเครื่องจักร นั่งเฉย ๆ นิ่ง ๆ ไม่ทำอะไร...


คนที่ติดอยู่ในสมาธินี่ชอบหลงด้วยนะ...

เป็นคน เป็นมนุษย์ มีเรี่ยว มีแรงอยู่ ก็ให้รู้จักเอาเรี่ยว เอาแรงนั้นมาทำความดี มาเสียสละ...

เขียน 27 Apr 2009 @ 23:48 ()


ความเห็น (0)